شناخت برای چابک شدن

بهرام بیضایی عزیز نوشته بسیار جالبی در مورد خود شناسی و شناخت دیگران دارد که نخست دعوت میکنم آن را با هم بخوانیم(حتی برای چندمین بار) بهرام بیضایی: این‌که ما […]

بهترین نسخه موفقیت

راسل ایکاف از اندیشمندان حوزه تفکر سیستمی ، اشتباهات سازمانی را به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرده است : خطا در انجام دادن و خطا در انجام ندادن. خطا […]

تحول چابک

نزدیک عید هستیم و صحبت ها بیشتر مبنی بر آغاز سال جدید و لزوم تغییرات است ، تغییراتی که همیشه از سال جدید آغاز خواهند شد و من هم لازم […]