انجمن چابک ایران

بعد از برگزاری موفقیت آمیز دوره اسکرام ایران , در جمع حاضرین این دوره و باتوجه به نیاز یک انجمن تخصصی برای حوزه چابک و متدهای همراه تصمیم بر این شد که انجمنی با عنوان انجمن چابک ایران بنیاد نهاده شود تا شاید گامی در راستای گسترش تفکر Agile در این کشور برداشته شود. از جمله اهداف این انجمن می توان به موارد ذیل اشاره کرد : آموزش و انتقال تجربه از طریق گفتگو با افراد باتجربه و متبحر رشته چابک برگزاری دوره های آموزشی برنامه ریزی و اجرای متینگ های ماهانه و دوره ای جهت انتقال تجربیات تولید محتوای...
Continue reading...