چه کسی مقصر هست؟

فرض کنید یک روز قبل دموی محصول هست، فردا قرار است برای افراد مهمی نتیجه چند هفته کار تیم را نشان دهیم. باگ هایی در سیستم، پدیدار می شوند. فشار روانی افراد در اتاق بالا می رود. تعداد باگ ها کم کم بیشتر می شوند، همه در لاک خودشون هستند، مدیر تیم  نگران کار هست و پیگیر نتیجه می شود دائما. در این حال، می شنویدیکی از اعضای تیم میگوید، “من که گفته بودم اینکار رو نکنید، فلانی به من گوش نداد” یا “من …” “من…”. شاید یکی از رایج ترین ناهنجاری های گروهی و تیمی بخصوص در ایران در...
Continue reading...

مسابقه انگیزشی

یکی از چالش ها یی که مدیران با آن در حرکت به سمت چابک شدن مواجه می شوند تنظیم نظام پاداش چابک است. آیا در چابک شدن نظام پاداش باید تغییر پیدا کند؟ برای انگیزش افراد در محیط های چابک می توان از این اهرم استفاده کرد؟ و این نظام چگونه باید باشد؟  افتخار این رو داشتم که در کورس مدیریت 3.0 یورگن آپلو شرکت کنم  . یکی از مسائل مهمی که در این دوره به آن پرداخته می شد انگیزش و انرژی بخشی به افراد بود.  در این دوره یک سوال بسیار جالب برای افراد طرح شد که بد...
Continue reading...