کار تیمی و چالش های آن در ایران

به تازگی ارایه ای در رویداد استارتاپ ویکند تبریز داشتم که مورد استقبال دوستان قرار گرفت. در این ارایه بیشتر سعی شد در مورد یکی از بزرگترین مشکلات تیم ها بخصوص تیم های ایرانی صحبت شود. Team working from Asad Safari   چابک و موفق باشید...
Continue reading...

استارت آپ ویکند تهران، برنده و بازنده واقعی

همانطور که از جو وبلاگ های فارسی و شبکه های اجتماعی مختلف شاید در جریان باشید، چند روز گذشت در تب و تاب استارت ویکند تهران بودیم. من به عنوان یکی از مربیان این رویداد، افتخار این رو داشتم که در کنار تیم ها و نفرات باشم و با ارائه تفکر چابک به آنها در رسیدن به هدفشان کمک کنم. جا داره در اول پست از برگزار کنندگان این رویداد بخصوص محسن ملایری عزیز تشکر کنم، که تونستند یک رویداد خوب با نظم و آبرومند برای ایران داشته باشند. این رویداد از نظر برگزاری خیلی خوب بود، پوشش خبری بسیار مناسبی...
Continue reading...