از نپرسیدن بترسید

معمولا  تیم های تازه چابک با چالش هایی مواجه می شوند که نمی توانند فرق بین خوب یا بد بودن آن را تشخیص بدهند. یکی از این موارد عالم بودن تمام نفرات تیم است. ما ایرانی ها بدلیل ویژگی منحصر بفردی که داریم خودمان را در تمام حوزه ها صاحب نظر می دانیم و معمولا این توانایی را داریم که از جراحی باز قلب تا سوراخ لایه اوزون نظر کارشناسی ارائه کنیم. البته شاید این بد نیست که مردم ما حس دانایی دارند ولی این در تیم ها و کار تیمی می تواند آفت بسیار بدی باشد. معمولا در مهمانی...
Continue reading...

اجایل یعنی بودن

چند روز پیش با یکی از دوستان گرامی در مورد اجایل یا بعبارتی چابک صحبت می کردیم بحث خوبی در مورد مشکلات چابک سازی برای تیم های ایرانی انجام شد. یکی از نارسایی های بزرگ در زمینه چابک سازی یا چابک شدن بحث درک خود چابک و ماهیت آن می باشد. مسئله از اینجا آغاز می شود که ما معمولا علاقه ای به تئوری نداریم ، همیشه می خواهیم سریع برویم سر اصل مطلب که همانا پرکتیس های عملی می باشد. حقیقتا در پیاده سازی اجایل  یا گذر به چابک شدن یکی از مشکلات ، دانش ناکافی می باشد. نفرات...
Continue reading...