همه هوشمند خواهند شد

در این پست قصد دارم در مورد هوشمندی کسب و کار یا به قول برادران آن ور Business Intelligence صحبت نمایم . ولی قبل از اینکه در مورد خود بحث صحبت کنم لازم دیدم که دلیل ذکر این موضوع در وبلاگ دنیای چابک را عرض نمایم . در این روزها با هر کس که در کار توسعه نرم افزار است صحبت می کنم همه دنبال یک ایده تازه هستند و می خواهند یک سیستم جدید توسعه بدهند . همه از توسعه نرم افزار حسابداری خسته شده اند.  {فکر کنم در زمینه تولید نرم افزار حسابداری در جهان رکوردار باشیم {کتاب...
Continue reading...