معمار و معماری چابک

– اسد : ” بچه ها امروز روز اول پروژه مون هست، و متدلوژی ما چابک هست و قراره در اسپرینت های دو هفته ای نرم افزار کار کننده تحویل مشتری بدهیم” – علی : ” نرم افزار کار کننده چی هست؟ ” – اسد : ” نرم افزاری که کار کند و انتظارات مشتری در حدی که خواسته بود بر طرف کند” – ناصر : ” این خوب است ولی اسد این فعلا امکان پذیر نیست، میدونی که پروژه ما اینترپرایز هست و باید معماری پیاده سازی شود شاید بعد اون بتونیم محصول قابل استفاده بدهیم دست مشتری” –...
Continue reading...