به دوران co-creation خوش آمدید

ما در ایران هنوز مشغول جنگ و دعوای این هستیم که چرا باید یک نمونه سریع به مشتری نشان بدهیم… و معمولا جواب این است که محصول هنوز آماده نیست و زود هست … بعد از دو سال یک نسخه از محصول لانچ می‌‌شود و … . یا مهمترین بحث ما این است که واحد تحلیل باید بگوید که فیچری انجام بدهیم یا مدیر محصول یا مدیر عامل … یا نیروهای فنی شاکی هستند که چرا از ما نظر خواهی نمی کنند. اما در همان حال دنیا وارد فاز جدیدی از تعامل با مشتری و کاربران شده است. در دوران...
Continue reading...