شرکت خود را با چک لیست دراکر مقایسه کنید

پیتر دراکر برای مدیران سازمانهای نوین و دانش-محور نام مهمی است. او کسی است که ده ها سال پیش، خیلی قبل از آنکه چیزی به عنوان فن آوری اطلاعات پا به عرصه وجود بگذارد، پیش بینی کرده بود که نسل آینده ی نیروی کار با تکیه بر اطلاعات ظهور خواهد کرد. یک سال از پایان جنگ جهانی دوم نگذشته بود که او در کتابش اصل عدم تمرکز و جنبه انسانی و اجتماعی سازمان ها را برجسته می کند. چیزهایی که شاید هنوز هم در ذهن بسیاری از مدیران ارشد سازمان ها مفاهیمی دور از ذهن و انقلابی به شمار می...
Continue reading...