Scrum Game Pack

در راستای گسترش تفکر چابک و اشاعه فرهنگ Agile و آموزش Scrum تصمیم به تولید بسته آموزشی با نام Scrum Game Pack کردیم . این بسته آموزشی شامل یک بازی اسکرام می باشد که برای تیم های اسکرام و یا Agile بسیار سودمند و یاد دهنده است . آیا می خواهید در مورد موارد زیر یاد بگیرید (البته هم تیم و هم خودتان) ؟ بازی Planning (همان Sprint Planning در اسکرام) سرعت سنجی تیم (Velocity) برآورد User Story ها (story estimation) تکرار های کوتاه مدت (short releases) و نحوه معرفی موارد بالا در کمپانی و سازمان ها Scrum Game یک...
Continue reading...

این ها چابک کار می کنند

در آخر پست لینک ویدئویی معرفی خواهد شد که ویدئو مربوط به شرکت توسعه نرم افزاری می باشد که پروسه تولید آنها Agile می باشد . در این ویدئو خواهید دید : Daily Meeting و  Planning Poker و XP و … چگونه در این شرکت اجرا می شود . مورد جالبی که در این ویدئو نظر من را به خود جلب کرد نوع ساختار اون شرکت بود واقعا شرکت دلخواه من بود . تمام نقش ها وجود داشت ,  محیط کاملا دوستانه و همکارانه بود ,  محیط چابک بود یعنی چابک به معنی واقعی کلمه و نه یک Task بورد...
Continue reading...

پیاده سازی SCRUM – قسمت دوم

این آموزش قسمت دوم پیاده سازی SCRUM – قسمت اول می باشد . اگر شما توانسته باشید اولین قدم (آموزش قسمت اول) را با موفقیت برداشته باشید ,  تبریک عرض میکنم چراکه این قدم مهمترین قدم در اسکرام می باشد . در این قسمت شما مطالبی در مورد ” چگونگی برآورد Backlog محصول ” فراخواهید گرفت . برآورد در سطوح بالا برای اینکه بتوان اندازه هر آیتم Back log محصول را فهمید نیاز داریم تا بر آورد در سطوح بالا انجام بپذیرد . فهمیدن این موضوع برای ما بسیار سودمند است زیرا این مورد ما را در اولویت بندی ها...
Continue reading...