پروسه تولید نرم افزار

۱- برنامه نویس کدهایی رو تولید میکنه که فکر میکنه کدها عاری از هر نوع خطا و باگی است . ۲- محصول تست میشه و ۲۰ تا باگ پیدا میشه . ۳- برنامه نویس ۱۰ تا از اون خطاها رو حل میکنه و برای بخش تست نرم افزار هم توضیح میده که اون ۱۰ تای دیگه واقعا باگ نیستند . ۴- بخش تست در هنگام تست محصول ۵ تا باگ دوباره از اون ۱۰ تایی که حل شده بود پیدا میکنه و علاوه بر اون ۱۵ تا باگ جدید دیگه . ۵- مرحله ۳و۴ سه بار تکرار میشه . ۶-بخش...
Continue reading...