اجایل یعنی بودن

چند روز پیش با یکی از دوستان گرامی در مورد اجایل یا بعبارتی چابک صحبت می کردیم بحث خوبی در مورد مشکلات چابک سازی برای تیم های ایرانی انجام شد. […]