Agile

OKR ساده شده

همیشه برای ما هیجان‌انگیز است که بدانیم شرکت‌های موفق چگونه کار می‌کنند، یکی از این شرکت‌ها گوگل است، اینکه گوگل از چه روشی برای برنامه‌ریزی استفاده می کند؟ چگونه می‌توانند […]

چه کسی مقصر هست؟

فرض کنید یک روز قبل دموی محصول هست، فردا قرار است برای افراد مهمی نتیجه چند هفته کار تیم را نشان دهیم. باگ هایی در سیستم، پدیدار می شوند. فشار […]

مسابقه انگیزشی

یکی از چالش ها یی که مدیران با آن در حرکت به سمت چابک شدن مواجه می شوند تنظیم نظام پاداش چابک است. آیا در چابک شدن نظام پاداش باید […]